NEXT


El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya conjuntament amb l’Unio Europea convoca una oferta formativa dels programes de formació per a l'ocupació per requalificar persones treballadores on inclou especialitats formatives que responen a les necessitats de requalificació de persones treballadores ocupades dels pilars del fons REACT-EU consistents en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

A la Fundació Barberà Promoció també creiem en la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir l'aprenentatge al llarg de la vida, alhora que tractem de satisfer les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores. Aquest nou projecte pretén donar oportunitats en nous sectors de gran interès i impacte sorgits de les necessitats de pal·liar els efectes negatius de la Covid-19.

 És per això que durant aquest any durem a terme 11 accions formatives englobades en dos itineraris formatius. Totes les accions formatives són gratuïtes per a l'alumnat. 

BANNER

Benvinguts/es al curs d'Anglès-N2! 

L'objectiu d'aquesta formació, de 180 hores, és que adquiriu el nivell de competència necessari de la llengua anglesa com per comprendre, interactuar i expressar-vos autònomament -tant de forma oral com escrita- en situacions bàsiques de comunicació.

Us recordem que el curs comença el dia 22 de desembre del 2021 i finalitza el 27 de juliol de 2022, i s'imparteix via Zoom els dimecres i divendres de 17:00h. a 20:15h. (excepte a partir de l'11 de juliol i fins al final del curs, quan la formació es farà els dilluns i dimecres de 17:00h. a 20:00h.).