BANNERÇ

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya conjuntament amb l’Unio Europea convoca una oferta formativa dels programes de formació per a l'ocupació per requalificar persones treballadores on inclou especialitats formatives que responen a les necessitats de requalificació de persones treballadores ocupades dels pilars del fons REACT-EU consistents en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

A la Fundació Barberà Promoció també creiem en la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir l'aprenentatge al llarg de la vida, alhora que tractem de satisfer les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores. Aquest nou projecte pretén donar oportunitats en nous sectors de gran interès i impacte sorgits de les necessitats de pal·liar els efectes negatius de la Covid-19.

 És per això que durant aquest any durem a terme 11 accions formatives englobades en dos itineraris formatius. Totes les accions formatives són gratuïtes per a l'alumnat. 

BANNER