El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació -tant sectorials com transversals- per a persones treballadores tot atenent els requeriments de competitivitat i productivitat de les empreses, les seves necessitats i el desenvolupament personal dels i les treballadores, sempre cercant que aquests programes permetin millorar la seva ocupabilitat.


A la Fundació Barberà Promoció també creiem en la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir l'aprenentatge al llarg de la vida, alhora que tractem de satisfer les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores. És per això que durant aquest any durem a terme dues formacions destinades a capacitar i qualificar els i les professionals: un curs d'anglès de 180 hores i un itinerari formatiu de 330 hores d'activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria, totes dues gratuïtes per a l'alumnat. 

  

                                                 BANNERBenvinguts/es al curs d'Anglès-N2! 

L'objectiu d'aquesta formació, de 180 hores, és que adquiriu el nivell de competència necessari de la llengua anglesa com per comprendre, interactuar i expressar-vos autònomament -tant de forma oral com escrita- en situacions bàsiques de comunicació.

Us recordem que el curs comença el dia 22 de desembre del 2021 i finalitza el 27 de juliol de 2022, i s'imparteix via Zoom els dimecres i divendres de 17:00h. a 20:15h. (excepte a partir de l'11 de juliol i fins al final del curs, quan la formació es farà els dilluns i dimecres de 17:00h. a 20:00h.).