Categoria que agrupa els cursos de formació interna

Formació interna per a personal tècnic, administratiu i docent en ús de les eines de suport a la docència en aula virtual: Zoom i Moodle. 
Formació interna per a personal tècnic, administratiu i docent en ús de les eines de suport a la docència en aula virtual: Teams i Moodle - Deganus.